Metroasemien turvallisuus

30.4.2021
Mirka Haili

Tämänkertainen blogiteksimme koskee maaliskuussa tekemäämme kyselyä, jossa kysyimme ihmisiltä ajatuksia koskien metroasemien turvallisuutta. Vastauksia saimme nopeasti mahtavat 456, josta kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita 😊

Häiriökäyttäytyminen huolestuttaa

Kyselyä mainostettiin Facebookissa eri metropysäkkien alueiden ryhmissä, Huudikoutsien omassa sosiaalisessa mediassa sekä Irti Huumeista ry:n, että HKL:n sivuilla. Vastauksista viisi metroasemaa nousi yli muiden, kysyttäessä millä asemalla vastaaja pääsääntöisesti asioi: Rautatientori, Kamppi, Itäkeskus, Sörnäinen ja Herttoniemi.

Turvallisuudesta kysyttäessä, yli puolet vastanneista koki liikkumisen metroasemilla melko turvalliseksi, kun taas 25 % taas melko turvattomaksi tai täysin turvattomaksi. 349 kyselyyn vastannutta huolestutti ihmisten häiriökäyttäytyminen metroasemilla. Yli puolet vastanneista koki huumeidenkäyttäjät tai huumekaupan huolestuttavana asiana asemilla. Vastanneita huolestutti myös muun muassa sekavassa tilassa olevat ihmiset, jotka eivät käytä maskeja eivätkä pidä turvavälejä.

Olo että ihmiset entistä enemmän sekaisin sekä arvaamattomampia. Päihde- ja mt palveluita, sekä niiden saatavuutta parannettava. Unohtamatta vartijoita ja poliiseja.

Avoin vastaus

Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät

Halusimme avoimia vastauksia, kysymykseen, jossa vastaaja koki turvallisuuden lisääntyneen tai heikentyneen selvästi viime aikoina. Saimme paljon vastauksia liittyen ihmisten majailemiseen metroasemien sisäänkäynneillä, joka koetaan epämiellyttäväksi. Vastaajat kokivat myös häiriökäyttäytymisen, sekä yleisen levottomuuden lisääntyneen asema alueilla. Muutamia vastauksia tuli myös ihmisiltä, jotka kokivat turvallisuuden tunteen lisääntyneen, syinä kerrottiin lisääntyneen järjestyksenvalvonnan. Toisinaan vastauksissa koettiin taas järjestyksenvalvonnan vähentyneen viime aikoina, joka taas lisäsi turvattomuutta.

Asemilla näkynyt enemmän järjestyksenvalvojia, mikä on parantanut tilannetta, myös eri järjestöjen liikkuva/etsivä työ on rauhoittanut ilmapiiriä.

Avoin vastaus

Toimintamme kannalta, kiinnostavaa oli myös kuulla, mitkä seikat metrolla kulkijat kokisivat parantavan metroalueiden turvallisuutta. 77 prosenttia vastaajista kokivat vertaistuen lisäämisen päihteidenkäyttäjien keskuuteen helpottavaksi seikaksi. Kyselyyn vastaajista jopa 90 prosenttia koki jalkautuvan päihdetyön lisäämisen metroasemille lisäävän turvallisuuden tunnetta. Voimme siis todeta, että meitä Huudikoutseja todella kaivataan metro asemille, sekä niiden läheisyyteen.

Alamme nyt huudikoutsien kanssa ideoimaan keinoja, miten hankkeessamme voimme vaikuttaa kyselyssä esiin nousseisiin asioihin. Viestimme myös kyselyn tuloksista mm. HKL:lle ja Palmialle, jotka vastaavat metroasemien turvallisuudesta. Nyt on aika kääriä hihat ja alkaa yhteistyössä etsimään ratkaisuja ongelmakohtiin. Jos sinulla on idea, miten metroasemien turvallisuutta ja viihtyisyyttä voitaisiin parantaa, ole rohkeasti yhteydessä meihin. Tehdään metroasemista turvallisia yhdessä!

Blogitekstin on kirjoittanut sosionomiopiskelijat Jasmin Pietarinen ja Susanna Archer.

Käytämme evästeitä. Tietosuojaseloste Salli
Tietosuoja